La Jueva de Tortosa

 

La Jueva de Tortosa neix com a personatge que mitjançant els cants i la paraula, apropa la realitat del poble jueu de l’època medieval al públic actual. Els cants sefardites esdevenen nexe d’unió entre passat i present.

Al cap de dos anys de representacions i cants en solitari en diferents calls de Catalunya, la Jueva de Tortosa amplia el seu format, gràcies a l’aportació musical del guitarrista Carlos Lupprian, que amb la seva capacitat d’improvisació, unida a la força interpretativa de la Jueva de Tortosa, dona com a resultat unes versions de cants tradicionals properes i plenes d’emotivitat.

 

El disc “Mem”, és el resultat d’aquest recorregut, on els cants sefardites evoquen moments de la vida quotidiana expressada per Blanca, caminant pels carrers dels calls de Tortosa, Tarragona, Falset, i d’altres poblacions de Catalunya.

 

“Mem”: Lletra hebrea que representa l’aigua i simbolitza la font del coneixement.

Actualment oferim diversos espectacles que fusionen la interpretació i els cants sefardites, on Blanca, la Jueva de Tortosa expressa la seva vida quotidiana, recorda les seves tradicions i la història del poble jueu a l’edat mitjana fins al moment de l’expulsió. Representacions íntima que creen una atmosfera quasi màgica gràcies a l’equilibri entre teatre i cant.